Euroflorist - Send blomster med levering samme dag, til hele verden !
Kunstmarkedet.no - nettsted med oversikt over norske gallerier, nettgallerier, kunstnere, kunstforeninger, kunstmusseer, rammeverksteder samt andre nettsteder med kunstrelatert innhold
Her finner du kunstnere | kunstgallerier | galleri | gallerier | kunst | kunstnere | kunstforeninger | kunstmuseum |  kunstutstillinger |  nettgalleri | nettgallerier |

 | forsiden | kunstnere | kunstforeninger | kunstmuseer | rammeverksteder | tips | annonsere? |

søkemotorer >>  |   google   |   bing   |   kvasir  |   altavista    |   yahoo   | 1881.no  |   

 Forsiden

€  Østfold

€  Akershus

€  Oslo

€  Hedmark

€  Oppland

€  Buskerud

€  Vestfold

€  Telemark

€  Aust-Agder

€  Vest-Agder

€  Rogaland

€  Hordaland

€  Sogn og Fjordane

€  Møre og Romsdal

€  Sør-Trøndelag

€  Nord-Trøndelag

€  Nordland

€  Troms

€  Finnmark

€  Svalbard

€  Kunstnere

€  Kunstforeninger

€  Kunstmuseer

€  Rammeverksteder

Nettgallerier

€  Nettgallerier

Annonser:

Boligalarmer.no
500 nettbutikker
Finn kunst | malerier | abstrakt kunst | samtidskunst | moderne kunst | nettgalleri | kunstmalere | fotokunst | | kunst for alle | kulturnett | kultursiden | kulturspeilet | kunsthistorie | kunstsiden | kunstauksjoner | kunstportaler |

 Kunstmarkedet.no  -  en av Norges mest besøkte kunstportaler!

  Kunstnere |  Kunstforeninger  |  Kunstmuseer  | Rammeverksteder  | Nettgallerier |

 | Beste kunstmuseer i verdenUtenlandske kunstmagasiner | Norske og utenlandske auksjonshus |

Kunstmarked no

 Finn Gallerier i Norge

| Østfold | Oslo | Akershus  |  Hedmark  |  Oppland  | Buskerud | Vestfold | Telemark |
| Aust-Agder  | Vest-Agder  |  Rogaland  |  Hordaland  |  Sogn og Fjordane |
| Møre og Romsdal | Sør-Trøndelag | Nord-Trøndelag  | Nordland  | Troms  | Finnmark |

Opplev MUNCH - Klikk her
Opplev  Nasjonalmuseet - Klikk her

til toppen

Noen av de beste kunstmuseene i verden

Louvre
Tate Modern
Metropolitan
Pradomuseet
Art Institute Chicago
National Gallery of Art

Louvre, Paris
Vatikanmuseene, Roma
Metropolitan Museum of Art,
    New York

J Paul Getty Center, Los Angles
Musee d’ Orsay, Paris
Uffizigalleriet, Firenze
Museum of Modern Art - MOMA

Tate Modern. London
Pradomuseet, Madrid
National Gallery of Art
Art Institute of Chicago

til toppen

Utenlandske kunstmagasiner

Artnews
Artnet
Galo Magazine
Bomsite
The Art Newspaper
Scene360

Absoluteart
Artnews
Art Papers
Art Times Journal
Artforum
> Artnet

Artscope Magazine
Berlin Art Link
Cassone Art

eGrig
Flash Art Online
Frieze

Galo Magazine
Main Art Scene
Naked Punch Review
New Yorker
Scene360
Yareah

til toppen

Norske og utenlandske auksjonshus

Grev Wedels Plass Auksjoner
1 blomqvist 95
bruun rasmussen
bukowskis
christie's
sotheby's

Blomqvist Kunsthandel
Grev Wedels Plass Auksjoner
Christiania Auktionsforretning

Bukowskis - Stockholm
Bruun Rasmussen - København
Laurtiz.com

Stockholms Auktionsverk
Christie’s
Sotheby’s
 

til toppen

 KUNSTSILO - Kristiansand
 Museum for opplevelser. Kunstsilo er et kunst- og kultursenter som åpnet 11. mai 2024
på Odderøya i Kristiansand. Kunstsilo er en fortsettelse av Sørlandets kunstmuseum med nytt
 navn, ny lokalitet og med stor utvidelse av kunstsamlingen. Kunstsilo sikter på å bli
Nordens beste museum innen modernismen.


KUNSTSILO i  Kristiansand

til toppen

Antikk-Design  -  Stort utvalg av antikke gjenstander - Leverer over hele landet.

Antikk-Design - Stort utvalg av antikke gjenstander  - Klikk her!

til toppen


Kunstens former og disipliner
Arkitektur - Bilde - Fotografi - Film - Glassmaleri - Grafikk  - Graffiti - Illuminert manuskript - Installasjon - Kodeks - Kollasje
Maleri - Mosaikk - Readymade - Relieff - Skulptur - Tegning - Tegneseriekunst - Tekstilkunst - Video- og datakunst - Relieff

Finn kunst | maleri | malerier | abstrakt kunst | moderne kunst | samtidskunst | gullalder-kunst | moderne kunst |  nettgalleri | kunstmalere | fotokunst | fotokunstnere | skulptører | billedkunstnere | skulptør |
 

til toppen


Fra Wikipedia, Den frie encyclopedi

Kunsten
Ordet kommer fra tysk og betydde opprinnelig «det å kunne» eller «ferdighet». Kunst i videste forstand står derfor for en spesi
 ell ferdighet, en oppøvd evne eller dyktighet på vidt forskjellige felter. Med denne betydningen brukes ordet særlig i sam-
menstillinger som for eksempel ingeniørkunst, kokekunst, krigskunst eller legekunst. Brukt aleine mener en i dag som oftest
estetiske kulturuttrykk og -disipliner som billedkunst, arkitektur, brukskunst og så videre. Men ordet dekker også den kunstneriske
aktiviteten og det konkrete kunstverket eller produktet. Litteratur, film, musikk og dans omfattes også av kunstbegrepet, selv om
ikke alle konkrete verk anses å holde et kunstnerisk nivå. Ordet «kunst» uten videre presisering omfatter særlig billedkunst.I
noen grad brukes begrepet billedkunst som en direkte oversettelse av det engelske visual art. Innholdet i begrepene er
 imidlertid ikke helt det samme og oversettelsen blir dermed litt upresis. Tilsvarende har en utøvende kunst som kommer fra
 performing art. Det finnes i kunsten to hovedgrener. Den første har som mål å gjøre publikum lykkelige i den perioden verket
sanses. Denne grenen betegnes gjerne som underholdning. Den andre har som mål å finne erkjennelse om hva det er å
være menneske. Denne grenen karakteriseres oftest som kunst. Mange fremholder at kunsten er subjektiv og at det derfor
ligger i dens natur at den ikke kan vurderes objektivt. I virkeligheten er kunsten tuftet på den antakelse at den subjektive
 opplevelse opptrer lovmessig. Kunsten er i sitt innerste vesen et forsøk på å avdekke disse lovmessighetene, både der de er
 almengyldige og der de varierer  fra et individ til det neste.


Kunstbegrepet
Selve kunstbegrepet må ta utgangspunkt i den kunstneriske kommunikasjonsprosessen mellom kunstner, kunstverk og
betrakter. Den fjerde faktor er forholdet til den virkeligheten som kunstverket er en del av.En kan dele inn teoriene i:

* Imitasjonsteorier som handler om forholdet mellom kunstverket og virkeligheten
* Uttrykks- eller ekspresjonsteorier som handler om forholdet mellom kunstner og kunstverk
* Opplevelses- og resepsjonsteorier som tar for seg forholdet mellom kunstverk og betrakter
* Modernistiske og formalistiske teorier som er forholdet til kunstverket alene.
* Kunstteoriens historie forteller om at en ofte har kombinert noen av disse teoriene med hverandre.

Imitasjonsteorier ser på bilder og skulpturer som en etterligning av vikeligheten. Men det som oppfattes som virkelighet kan
 variere fra den himmelske virkelighet til den materielle og sansebare, og fra den ideelle virkelighet til den sosiale. Uttrykks-
 teorien ser på kunstverket som et uttrykk for kunstnerens indre følelser og opplevelser. Dette er en form for kunstnerens
størknede bevissthet. Resepsjonsteoriene ser primært på kunstverk som en estetisk opplevelse. Først og fremst skal kunstverket
gi opplevelse av noe skjønt og vakkert, men hensikten kan og være å provosere og rokke ved konvensjonelle oppfatninger
. Modernistiske og formalistiske teorier ser på kunstverket som en spesiell sansbar virkelighet. Denne kommer i tillegg til den
ytre virkelgheten og består av former og farger i en stadig dynamisk bevegelse.

Kunst og underholdning, erkjennelse og opplevelse
Det finnes i kunsten to hovedgrener. Den første har som mål å finne erkjennelse om hva det er å være menneske. Denne
grenen karakteriseres oftest som kunst. Den andre har som mål å gjøre publikum lykkelige i den perioden verket sanses.
Denne grenen betegnes gjerne som underholdning. Mange fremholder at kunsten er subjektiv og at det derfor ligger i dens
 natur at den ikke kan vurderes objektivt. I virkeligheten er kunsten tuftet på den antakelse at den subjektive opplevelse opp-
trer lovmessig Kunsten er i sitt innerste vesen et forsøk på å avdekke disse lovmessighetene, både der de er almenngyldige og
 der de varierer fra et individ til det neste. Utforskningen av lovmessighetene kan skje gjennom form. Fra denne innfallsvinkel-
en har vi disipliner som komposisjon, dramaturgi, komikk og det bevisste regelbrudd. Eller den kan skje gjennom bearbeid-
ingen av motivet. Herfra har vi karaktertegningen og den kunsteriske analysen av menneskelige temaer. Samme verk kan
 vurderes og lykkes både som  kunst og underholdning. Et erkjennelsesutvidende verk kan være god underholdning, og god
 underholdning kan være erkjennelses- utvidende. Et verk som har funnet en ny måte å fengsle oss på er i sin natur erkjenn-
elsesutvidende; vi kan finne ny innsikt i oss selv ved å studere hvorfor verket fengsler oss.

Kunstens former og disipliner

Arkitektur

Arkitektur er kunsten og vitenskapen om bygningskonstruksjon
Arkitektur - Byplanlegging

Bilde
Bilde
bruker flaten som medium.

Bilde - Maleri - Tegning - Grafikk - Kollasje - Mosaikk - Glassmaleri - Illuminert manuskript - Kodeks - Graffiti - Fotografi - Film
 Video- og datakunst - Tegneseriekunst

Skulptur
En skulptur er et tredimensjonalt kunstverk av enhver type.
Skulptur - Relieff - Installasjon - Readymade - Tekstilkunst


I moderne kunstforståelse kan det være vanskelig å ha faste skillelinjer mellom de forskjellige uttrykksformenefinn kjente kunstnere | unge kunstnere | etablerte kunstnere | billedkunstner | billedkunstnere | kitch kunstnere | kunstmalere |
 

til toppen


Kunstmarkedet.no - her finner du gallerier, kunstnere, kunstforeninger, kunstmuseer, rammeverksteder, nettgallerier m.m. Finn
galleri i alle fylker. Gallerier i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Aust-Agder, Vest-Agder, Buskerud, Vestfold, Troms,
Telemark, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndaelag, Nord-Trøndelag,Nordland, Finnmark,
Svalbard. Pekere norske kunstportaler: Kunst for alle, Kulturnett.no, Kultursiden, KulturSpeilet.no, Kunsthistorie.no, Kunst i
Nordland, Kunstkritikk, Trafo m.m. Nettauksjoner kunst: QXL.no, Gooba.no, FineArt.no, Lauritz.no m.m. Auksjonshus: Christie’s,
Blomqvist Kunsthandel, Grev Wedels Plass Auksjoner, Johan Alber Mohn, Sotheby’s, Wendelboe, Kunst & Antikviteter: Sett
Gratis annonser for Kunstbøker, Malerier, Grafikk, Antikviteter, Skulpturer, Foto,  Reproduksjoner, Reprints, Annonsere hos oss?
finn  grafikk | grafiske arbeider | norsk grafikk | grafiske kunstnere | grafikere | salg grafikk | kjøp grafiske blad | grafikkutstilling | grafikkutstilling |  grafikk |
 

til toppen

© Copyright  Kunstmarkedet.no  2006 - 2024 - All rights reserved - Knudsen Onlinemaleri | malerier | oljemaleri | oljemalerier | akvarell | akvareller  | pastell | pasteller | tegning | tegninger |

Kunstmarkedet.no
facebook Snapchat Twitter Instagram YouTube
Oslo Konserveringsatelier

Oversikter

 €  Kunstnere
 €  Kunstforeninger
 €  Kunstmuseer
 €  Rammeverksteder

Nettgallerier

 €  Nettgallerier

 Norske Portaler

 €  Kulturdirektoratet.no
 €  Kunsthistorie.com
 €  Kunstkritikk.no
 €  Trafo

Utenlandske Portaler

 €  Artcyclopedia
 €  Artfacts.net
 €  Art History Resources
 €  Artelino.com
 €  BlouinArtinfo
 €  Findartinfo.com
 €  Mutual Art
 €  Saatchi Online
 €  World Wide Arts 

Oppslagsverk

 €  Allkunne.no
 €  Wikipedia
 €  Nettleksikon

 Auksjonshus

 €  Blomqvist Kunsthandel
 €  Christiania Auksjoner
 € 
Grev Wedels Plass
 €  Johan Albert Mohn
 €  Wendelboe
 €  Bukowskis
 €  Bruun Rasmussen
 €  Lauritz.com
 € 
Christie’s
 €  Sotheby’s
 €  Stockholms Auktionsvek

 Nettauksjoner

 €  Blomqvist Nettauksjon
 €  QXL.no
 €  FineArt.no
 €  Lauritz.com
 €  Tradera.com

Kjøp & Salg
Kunst/Antikviteter

 Rubrikkannonser

 Tips oss

Annonsere hos oss?

sentrumsguiden
sentrumsguiden_no
Euroflorist.no